Perunkirjoitus (perukirjoitus)


Lakimies hoitaa perunkirjoitukset 


Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Perinnönjako 


Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa varten.

Ilman perunkirjoitusta ei perintöä päästä jakamaan 


Perukirjoja laativat lakimiehet. Hän kokoaa puolestasi perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat vainajan varoista ja veloista. Jos teet perukirjan itse, sinun täytyy huolehtia siitä, että käytössäsi ovat kaikki vaaditut asiakirjat.

Perukirja 


Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja.

Perunkirjoitus hinta 


Perunkirjoituksen hintaa ei ole helppoa arvioida etukäteen. Sukuselvityksen hankkiminen tai omaisuuden arviointi voivat olla vaativia ja sitä kautta viedä paljon aikaa.

Kuolinpesä 


Kun ihminen kuolee, häneltä jäävää omaisuutta ja velkoja nimitetään kuolinpesäksi.  Pesän omistavat osakkaat yhdessä perinnönjakoon saakka.

Mitä perunkirjoitus on?


Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa varten.

Perinnönjakokirja 


Vainajan omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin perusteella.

Virkatodistus maistraatista 


Sukuselvitys tarvitaan perunkirjoitusta varten vainajan perillisten selvittämiseksi. Voit tilata sukuselvityksen, jos olet esimerkiksi perukirjan laatija.

Virkatodistus maistraatti, Maistraatti virkatodistus 


Vainajasta tarvitaan sukuselvitys perunkirjoitusta varten 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Sukuselvitys tarvitaan myös aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä perillisten selvittämiseksi.

Sukuselvitys 


Sukuselvitykseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot,  muutot ulkomaille sekä tiedot puolisoista ja lapsista.

Perikunta 


Kuolinpesää kutsutaan usein perikunnaksi

Perunkirjoitus lisäaika 


On mahdollista hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen 3 kuukauden kuluessa kuolemasta.

Kuolinpesän osakkaat 


Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleensä vainajan lapset tai näiden jälkeläiset sekä yleistestamentinsaajat. Myös leski on osakas, kunnes jäämistöositus on toimitettu. 

Onko perunkirjoitus perinnönjako?


Ei ole. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa varten.


Helsinki lakimies Oikeuden puolustaja helsinkilakimies.fi